TẢI NGAY MIỄN PHÍ 02 CHƯƠNG ĐẦU CUỐN SÁCH

đăng ký để nhận ngay ebook

Joe Vitale

Trở thành Triệu Phú Thức Tỉnh – đây không chỉ là quá trình xây dựng tương lai, vươn đến đỉnh cao, và thành công cả về tài chính và tinh thần, mà đây là bí kíp cho tương lai của chúng ta. Khi bạn thức tỉnh được Triệu Phú trong mình, điều bạn đạt được sẽ vượt xa những thành công của một cá nhân riêng lẻ. Bạn sẽ có thể mang lại cho thế giới những điều nó đang cần nhất. Bạn sẽ là nguồn động lực cho những điều tốt đẹp và những thay đổi tích cực. Bạn sẽ tạo ra sự khác biệt. Và để làm được như vậy, thì bạn cần phải thành công cả về tài chính lẫn tinh thần. Khi thức tỉnh được Triệu Phú trong mình, bản thân bạn sẽ trở thành một nguồn năng lượng cho những điều tốt đẹp khác. Bạn cần phải phát triển, để từ đó mang lại lợi ích cho tất cả.

Thế giới cần có bạn để thành công.

Joe Vitale

Triệu Phú Thức Tỉnh

Bí Kíp Để Khơi Dòng Suối Nguồn Thịnh Vượng Trong Tâm Thức

Tác giả: Joe Vitale

Dr. Nguyễn Duy Cương và Nguyễn Phúc Quang Ngọc dịch

Sách do Thiên Minh Book phát hành - bản tiếng Việt

Tải Ngay Miễn Phí 02 Chương 

Cuốn sách sắp phát hành “Triệu Phú Thức Tỉnh” 

cho 30 bạn đăng ký sớm nhất bên dưới

Đây là công trình tâm huyết của Tác giả Joe Vitale. Quyển bí kíp này Ông phải dành đến 30 năm để hoàn thành. Trong tất cả những điều ông từng dạy và chia sẻ cho mọi người, đây là điều tôi tâm đắc nhất. Trở thành Triệu Phú Thức Tỉnh – đây không chỉ là quá trình xây dựng tương lai, vươn đến đỉnh cao, và thành công cả về tài chính và tinh thần, mà đây là bí kíp cho tương lai chúng ta. Khi bạn thức tỉnh được Triệu Phú trong mình, điều bạn đạt được sẽ vượt xa những thành công của một cá nhân riêng lẻ. Bạn sẽ là nguồn động lực cho những điều tốt đẹp và những thay đổi tích cực. Bạn sẽ tạo ra khác biệt. Và để làm được điều đó, bạn cần phải thành công cả về tài chính lẫn tinh thần. Khi thức tỉnh Triệu Phú trong mình, bản thân bạn sẽ trở thành một nguồn năng lượng cho những điều tốt đẹp khác. Bạn cần phát triển, để từ đó mang lại lợi ích cho tất cả.

 

Copyright @Thiên Minh Book | Tel 0938 713 213 | Đối tác